Хората са най-важният фактор за успеха на компанията. В Ивел работят над 40 служители в работна среда, в която се държи на уважението и сътрудничеството помежду им.

Работната обстановка е динамична и изпълнена с всекидневни предизвикателства. Една от основните предимства на компанията е нейната гъвкавост и способност да реагира бързо на промените в пазара и изискванията на клиентите.

Идеалният кандидат не се страхува от промяната, а я приема като ново предизвикателство и възможност за персонално и кариерно развитие.

Отворени позиции

Какво представлява процеса за назначаване?

Готови ли сте за Нова работа?

Обадете ни се сега